Prekės grąžinimo forma

UAB „Beringas“ vadovaujasi bendrosiomis prekių grąžinimo taisyklėmis įtvirtintomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjas gali pasinaudoti 14 dienų prekių grąžinimo terminu, jei yra išpildytos šios bendrosios sąlygos:

  1. prekės gali būti grąžinamos, jei jos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakyme ''Dėl daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pateiktą sąrašą (matavimo prietaisai ir medicininės paskirties prekės nėra grąžinamos);
  2. prekė nėra išpakuota ir prekės bei jos pakuotės išvaizda yra nepažeista;
  3. nėra nuplėštos pačios prekės ar gaminio gamyklinės plombos;
  4. prekė turi būti grąžinama saugioje pakuotėje, ne prastesnėje nei toji, su kuria ji buvo pristatyta Pirkėjui;
  5. Pirkėjas prekės (-ių) grąžinimo išlaidas apmoka savo lėšomis;
  6. kartu su grąžinama preke turi būti pateikti jos įsigijimo dokumentai;

Pirkėjas, nusprendęs atsisakyti prekės, kartu su preke turi pateikti aiškiai išreikštą rašytinį prekės atsisakymo ketinimą.

Pirkėjas prisiima visas su prekės grąžinimu per 14 (keturiolika) dienų susijusias išlaidas ir riziką. 

Grąžindamas prekę pirkėjas pats apmoka pristatymo išlaidas.

Profilaktinio patikrinimo ir diagnostikos kaina prekėms, kurioms garantinis laikotarpis pasibaigęs, arba prekėms, kuirioms galioja garantija ir kurios gamintojo yra pripažintos tinkamomis, 15 (penkiolika) Eur.
Prekėms, kurios pripažintos netinkamomis garantiniu laikotarpiu dėl gamintojo kaltės yra taikomas 0 (nulis) Eur aptanavimo mokestis.

Grąžinama prekė

Prekių paėmimo adresas

Apmokėjimas


3,00 €