Bendrosios garantinio laikotarpio taisyklės reglamentuojamos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktais, prekėms taikoma 24 mėnesių garantija nuo jų įsigijimo dienos, jei Pardavėjo pateiktame aprašyme nėra nurodyta kitaip. Pardavėjas, pateikdamas prekės aprašymą, gali nurodyti ir kitokį, gamintojo nustatytą prekės garantinį laikotarpį. Tam tikrų kategorijų prekėms, LR įstatymai gali numatyti kitokius garantinius Pardavėjo įsipareigojimus.

Prekės, kurios yra pripažintos netinkamomis dėl gamintojų kaltės, yra tvarkomos ar keičiamos į naujas per 14 – 21 dienos laikotarpį nuo prekės pristatymo gamintojui dienos. Tais atvejais, kai prekės yra taisomos, o reikalingos detalės pristatomos iš užsienio, maksimalus prekės garantinis laikotarpis pratęsiamas iki 45 dienų. Neatsižvelgiant į pateiktus garantinio aptarnavimo terminus, prekės remontas ar pakeitimas atliekamas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą.
Įsigyta netinkama prekė turi būti pristatyta UAB „Beringas“ nurodytu adresu orginalioje pakuotėje kartu su prekės įsigijimo dokumentais.

Prekės, kurios yra pripažintos netinkamomis dėl pirkėjų ar trečiųjų asmenų veikos, nėra taisomos ar keičiamos kitomis.